در گوشه دلت غمی می بینم

غمی که نه من ونه تو

کاری نمی تواتیم بکنیم

وقاب عکس گمشده ات

 در طاقچه خانه ی مادر بزرگ می بینم

اما تو استوار ، محکم

زندگی می کنی ،زندگی

قول می دهم

در کوچه پس کوچه های

شهرفا نوس بدست

دنبا لت بی آیم

قول می دهم پرنده ها را

از قفس آزاد کنم ...

 

******************

 گل یاس را بو کردم

 انگار مست این بو شدم

وارد بهشت !

با خوبان هم صبحت شدم

.................

زن سیاه پوش درجمع گریه کرد

من او را دیدم

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید