3

تهمت ودروغ را دشمن سفارش میدهد ومنافق میسازد وعوامفریب آنرا پخش میکند و عامی آنرا میپذیرد

( دکتر شریعتی )

خبر

تا یکماه دیگه اگر همت کنم داستان زندگیم را دوباره خواهم نوشت البته همراه با تخیلخنده فردا دیدید فیلم سینمایی شدقهقهه بعد هم فروش خوبی خواهد داشتنیشخند بعد من هم بخاطر فروش فیلم امضا نمیدم از خود راضی بعد هم شما می گید اگه ما نبودیم که عصبانیتهیه کننده ورشکست می شد . آی نمی دونید در داستانم چقدر آدم های دورغگو استعینک

  • یک نحصیحت نه محبوب باش ، نه معروف یک انسان گمنام باشلبخند

پیشنهاد کتاب:

کوری

نویسنده ژوزه ساراماگو

برنده جایزه نوبل 1998

تر جمه ی اسدالله امرایی

انتشارات مروارید

قیمت 8000 تومان

کتابی که شما را به فکر می اندازد.

  •  بدرود تا هفته ی بعد. خدا را فراموش نکنیم.
/ 0 نظر / 11 بازدید