34

از آکادمی گوگوش تا جشنواره های ...قهقهه

 دل خوش مباش زیر بار ذلت نمی روند وا ... هایم حتا اکر سرکوب کلمات تو شوندزبان

جهت اطلاع

 واژ ه هایم (ژ - ز ) تایپ می شد!

دنیای سبز من  

از خواب هایم و هر آن چیزی که می بیند نه بطور شفاف  گاهی می گوید 

/ 2 نظر / 17 بازدید
مسعود

[گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل]

محمود

ها اینی که نوشتی یعنی چه