53

وقتی فیلم رسوایی دیدم... و بعد معجزه رنگ ها را خواندم به این موضوع فکر کردم که...

قرمز به سیاه گفت:

وقتی بخواهند مرا بد جلوه دهند از من می گویند من سکوت می کنم و مرا با بدترین وضع جلوه می دهند. باز سکوت می کنم در تمام داستان های زنان ف رنگ قرمز به تن می کنند اما من امروز می خواهم فریاد بزنم رنگی که این چنین معجزه می کند چرا این گونه او را پست شمرده اید....گریه

دل شکستهمن قرمزم. در مقابل کم خونی و سرما خوردگی ها و ذات الریه من نیرو می بخشم به بی تحرکی - مالیخولیایی- افسردگی - غمگینی وبی حالی را از میان می برم من غلبه می کنم بر یاس و ناامیدی آیا انصاف مرا این گونه یاد کنید.

من رنگ شهادتم - رنگ انقلابم.

سیاه گفت: من نفهمیدم رنگ عشقم یا رنگ عزا وماتم وسیاه بخت...

 

... بر روی کودکان از طرف دشمنان به مانند نقل ونبات بر سرشان می ریزد...  و خون می چکد بر روی زمین ...

/ 1 نظر / 18 بازدید
سید شهاب

سیب سرخی سر نیزه است دعا کن من نیز این چنین کال نمانم، به شهادت برسم