گنجشکها درآسمان پرواز کردند

 وتو با تیرکمان آن  گنجشکی که از همه

ریز تر بود هدف قرار دادی ...

 

با تو نیستم

با خودم هستم

نو بت را رعا یت کن

... آیا عزرا ییل هم بیاد !

باز همین کا ر می کنی

/ 1 نظر / 5 بازدید
کيا

سلام خوبی خدا به شما هم قوت عنايت فرمايد