این جا همه هر لحظه می پر سند

حالت چطوراست؟

اما کسی یک بار نپر سید

با لت

از قیصر امین پور

/ 3 نظر / 4 بازدید
جليل صفربيگی

سلام.وبلاگتان نوپا شايد باشد ولی زشت نيست.با حوصله بسياری از پست ها را خواندم.فکر می کنم به تنفس بيشتری در هوای شعر امروز نياز داريد.سطح مطالعات و معلوماتتان را البته نمی دانم.پايدار و پاينده باشيد.

آذر .م

با حجابی از اشک خانه ی چشم نهان میسازم تا تو نخوانی خط به خط احساسم را از نگاهم! صبوریم رفت از کف در فراق تو بگو مرهم هجران چیست ؟ بگو تو که پاسخ تمامی سوالات را میدانی تو که آن بالا نشسته و شاهد شکستن های پیاپی من بوده ای این بار دلم به نازکی کاغذی در آب است که میشکند بیصدا تو بگو بر سر کدام مزار خواهمش جست در زیر کدام سنگ مر مر...در پای کدام درخت کاج؟ آن دل انگیز را که از من دلبری کرد و رفت....بگو تو که تمامی سوالات را پاسخی من درین امتحان بی شک نمره ی قبولی نخواهم گرفت خسته از این آزمونهای پیاپی/ خسته از اینچپاول شدن خسته از غارتگری تاریخ //بگو اینک کامروائیم آرزوست بگو تو بگو این بار من سکوت اختیار میکنم تو پاسخم گوی...... آذر.میم

مزدک موسوی

باورم نمی شود کی کسی شنيده است زير خاک گم شوند قله های استوار