خواب

خواب دیدم به رادیو زنگ زدم گفتم ( ترانه در خواستی ) افسانه  از آقای رشیدی پخش کنیدزبان بعد آقا یی که صدای کلفتی دارد نمی دانم چی گفتگریه انگار قرار شد ازمحمد اصفهانی پخش شودخیال باطل

/ 3 نظر / 17 بازدید
پرویز

[گل]خوابتون رو خوندم...[گل]