هفته ی که گذشت....

پیامبر اکرم(ص):هرکس در راه گرفتن حق خویش کشته شود شهید است.

1از تاکسی که پیاده شدم دیدم زن جوانی بچه بغل داره گریه می کنه رفتم طرفش که ببینم چی شده آخه من کمی کنجکاو...خنده 

بعد پلیس موتور سوار هم با بی سیم حرف می زد خلاصه فهمیدم مادرِ بچه نُه ساله اش را در تاکسی جا گذاشتهتعجب 

2- فایده نداشت شهردار هم کاری نکرد برای بزرگراه....

3- من که نفهمیدم به چه کسی می گویند دیوانهسوال

  یاد کتاب چه کسی از دیوانه ها نمی ترسد ؟ اُفتادم

همه ی آدم ها دیوانه اند. فقط نوع دیوانگی آن ها فرق می کند. شاید همین حرفم کافی است که دیگران بفهمند که خودم چقدر دیوانه ام. هر چند که دیگران همیشه می ترسند که نکند بهشان بگویند دیوانه اما من ترسی ندارم حتا از دیوانگی خودم لذت می برم. اگر لازم باشد روی کاغذ می نویسم و پایش را امضا هم می کنم. خودم هم آن قدر جسور هستم که وقتی کسی را می بینم که رفتار و حرف هایش شبیه عاقل ها نیست در چشمش زل می زنم و می گویم دیوانه!

4- یادمان باشد زیر ذربین خداوند هستیم حتما نباید ... گفتاری هم شامل آن می شود

5-  می گفت:" از کودکی مورد لطف خداوند بوده که (بدانم ها را  زود بدانم) چی شد...

گفتم: دیوانه ای

6- راحت دروغ هایش را بسته بندی کرد، فرستاد برای سرزمین آرزوهایش.

7- حواس پرتی تا چه حد؟ گاهی سکوت می کنم، باور می کنی که راست می گویی چشمک

عاشقانه هایم را زیر بوته های گُل های صورتی زیر تابش آفتاب پنهان خواهم کردبازنده

 می دانید:

تن صدای افراد دروغگو در هنگام دروغ گفتن معمولا بالاتر از حد طبیعی است.زبان

8- پدر روحت شادقلب دوست داشتم الان  حضور داشتی و من باهات شوخی می کردم.

9- غیر فعال شدهقهر

/ 0 نظر / 14 بازدید