دوم شخص ( دنیای سبز من )

هیس

 
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/۳
 

گفتم : من از سکوت بی زارم

 گفت : چه تفاهمی

گفتم : خب چی بگیم

گفت : هیچیخنده

قهر

اشکهایت دانه دانه

از گونه ها یت چکید

فنجان ! چا ی

پرازاشک شد