دوم شخص ( دنیای سبز من )

هیس

نفهمیدم!
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٩/۳
 

چرا هر کجا می روم

 سایه ام به دنبال من است !

 یک رو ز از سایه پرسیدم

تو دیگه از من چه می خواهی ؟

بس است !

 سا یه گفت : من تقصیری ندارم

 خورشید به من گفت !