دوم شخص ( دنیای سبز من )

هیس

 
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۸/۳
 

من با مداد رنگی هایم

یک حوض پر آب کشیدم

پر از ماهی قر مز کشیدم چندین چند شمعدانی های خو شگل کشیدم

من با مداد رنگی ها یم

غروب آفتا ب کشیدم

کلا غ وگنجشک کشیدم

من با مداد رنگی هایم

آدم ها ی جور وا جور کشیدم

اخمو خوشحال کشیدم دنیا را اون جور دوست دارم

من کشیدم

آدم های اخمو را کمتر کشیدم من با مداد رنگی ها یم

گل های  خوشبو کشیدم

عمه و خا له بغل هم کشیدم

همه ی فا میل نزدیک هم کشیدم

دنیا را اون جور دوست دارم من می کشم

 خوشگل و شاداب می کشم