دوم شخص ( دنیای سبز من )

هیس

پسرک!
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۸/۱۸
 

  

  پسرک شاد 

         خندان و بی خیال

 پسرک غمگین

                     نالان وگریان

هردوی آنها

                 یکنفر، یکنفر هردوی آنها

..................

من به اندازه ی دانه های

تسبیح ترا دوست خواهم داشت

وخوا هم گفت

صداقت

انسانیت

رو راستی ....

وتا آخرین لحظه های عمرم به یاد خواهم داشت