دوم شخص ( دنیای سبز من )

هیس

 
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٧:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۸/۱٦
 

آیا اینجا شهر من بوده پس چرا اینقدر عوض شده

پس کو خانه های هم ولایتی ام

چرا من نمی بینم

آنهایی که دوستشان داشتم

آنهایی که دوستم داشتند

چی ! زلزله آمده خانه ها سست بوده

پس من کجا بودم

ومن حیرانم از این همه

ویرانی....

تو هم رفتی

اما من خرسندم

 که با صدایت زندگی خواهم کرد

......................................

نمی دانم

کیستم

ازکدام سرزمین آمدم

ودرکجا ماندگار شدم

وبه کجا خواهم رفت

همه چیز مثل رویا

بیش نیست ...

.....................

یادته گفتی از شعر برایت بگویم

ومن وشعر هایم

هردو ساده

.................................

اگر تو ایمان داشته باشی

واگر تو بخواهی

کشتی

زندگیمان

درست به مقصد می رسد

.......................................

درفکرش خانه زیبا ساخت

اما نمی دانست

خانه ی همسایه را خراب خواهد کرد