دوم شخص ( دنیای سبز من )

هیس

روز های تو روز های من...
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۸:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱
 

بدون  زمینه چینی بگم که چه می کنه صدا وسیما آقا محشتر از این نمیشهخنده که یک نفر بیارند. تلویزیون ایران شبکه 2 بعد با آقایی مصاحبه کنند که سه زن داشت. تشویقهمین خانم نامداران که مثل فردوسی پورحرف می زنه که اوایل من فکر می کردم خواهرشه یعنی فامیلی شو نمی دانستمنیشخند.

آقاه که سه تا زن داشتشیطان زن اولش بقول خودش مشکل پزشکی داشت یعنی بچه دار نمی شد. زن دومش باهاش کنار نمی آمد رفت زن سوم گرفتهورا. چقدر هم از زن اولش تعریف می کردشیطان

آقا نمی دونید چقدر هم محشر حرف می زد. فقط نمی دونم چرا من چندشم می شد این حرف می زد. تازه به مجری برنامه هم گفت من میلم می کشید زن بگیرم بابا تو دیگه کی هستی آقا باید یه مدال به این آقا و صداسیما داد. چه مصاحبه جذابی. فقط خواهشتا آقایان پولدار چی یاد چی نگیرند حالا چه صیغه یا...

 باور کنید اصلا دلم نمی خواهد تلویزیون روشن کنم . آقا دروغ چرا فقط مجموعه تلویزیونی ستایش به کارگردانی سعید سلطانی  می بینم  هر چند اوایل بخاطر بازی خوبه محمد ( مهدی سلوکی ) بود. خدا وکیلی قشنگ بازی می کرد دیالوگ هم خوب بود. بقیه هم... خوب بازی می کنند. ( انیس- فردوس و برادر طاهر )روند داستان خوبه داستانی است که باید در مورد شخصیت هایش بحث کرد. 

 سریال شبکه سه ساعت یازده شب نگاه کنید. لطفالبخند تا الان که اسد ( دیر باز قشنگ بازی می کنه) .