دوم شخص ( دنیای سبز من )

هیس

14
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٠:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱٥
 

 

 
نمایشگاه پلیس؛ این عکس دوسال پیش گرفتمعینک

این قسمت را  زیاد جدی نگیرساکت

مجبور شدم مطلب اضافه کنم چرا !؟خب دیدم طاقت ندارم تاپست جدید که روز تولدم باشهاز خود راضی صبر کنمعینک

می گفت : "چقدر غر می زنی" کلافه

گفتم:" چطوردر روز نامه یا...می خوانم و می شنوم هی انتقاد می کنندشیطان حالا من  انتقاد از تو می کنم غر می زنمقهقهه هر وقت این حرف می زنه، منم همین را می گم"زبان

گفت:" می دونی موز کمیاب شده"تعجب

گفتم: شده که شدهچشمک

گفت : "مگه نمی بینی چند روز ح ا ل آ دمک های نقاشی ات وخیم شده"

گفتم:" شده که شده"

گفت : " یک دنده؛ لجباز"هیپنوتیزم

  •  شادم از اینکه خیال می کنم شاعرم؛ نویسنده ام؛و... و نمایشگاه عکس بر پا خواهم کرد و نقاش ذهنی آدمک هایم هستم.حتا ویراستار شعر ها و داستان های در همم هستم، مثل همهاز خود راضی می بینی چه هنر مندم! اما او فقط مرا یک خیال پرداز کو تا ه دانستمشغول تلفن داستان هایم را نخواند و باور نکرد.
  • در حال نوشتن داستانی هستم به اسم من ویراستار خودم هستم شاید طنز باشهقهقهه