دوم شخص ( دنیای سبز من )

هیس

 
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱٠/۱۱
 

من زندگی را با همه سختی هایش دوست دارم ومی خواهم زندگی کنم لبخند

 

اوزندگی را با همه سختی هایش دوست دارد ولی نمی خواهد زندگی کند

 

فرق من واودرچیست ؟