دوم شخص ( دنیای سبز من )

هیس

 
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱٠/٢
 

من نمی ترسم

اگر تو مرا نترسا نی

من یک کودکم

همه چیزها را

مثل تو نمی بینم

اما..... اگر تو مراقب من نباشی

من گم می شوم در تاریکی شب

...................................................

فرصت بسیار ا ست

اما تو انتظار نداشته باش

من سکوت کنم

از آرزوهایم

چیزی بتو نگویم

فرصت بسیار است

اما ازمن نخواه

مثل تو باشم