دوم شخص ( دنیای سبز من )

هیس

 
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٧/۱٦
 

کبوتر سفید

در آسمان آبی

پرواز کنا ن به دنبال همسفر

خود می گشت

..............

آسمان پرستاره

گل شبو

حیاط خانه ی مادر بزرگ

مرا به خاطرات کودکی انداخت

....................

لحظه ها دقیفه ها

ثانیه ها

چه زود می گذرد

.................

سیب سرخ را با پوست !

 تقسیم می کنم حیف نیست.

..................

هوای بها ری

یعنی زندگی

عشق ودوستی

محبت ومهربانی

یعنی تولد

...............

دفتر خاطراتم را باز می کنم

هنر پیشه ها انتخاب می کنم

فقط یکنفر کم دارم .........!تهیه کننده