دوم شخص ( دنیای سبز من )

هیس

راز
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٧:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٩/٢٦
 

درزیر باران

دوکبوتر سفید عاشق

که برروی شاخه ی

خشکیده نشسته اند

چه جلوه ی به درخت داده اند

کاش سکوت بود

من می شنیدم

ومن می دانستم

راز دو کبوترسفید را