دوم شخص ( دنیای سبز من )

هیس

 
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٩/۱٥
 

آرزو داشتم

 

برایت بنویسم

 

وکاغذم بوی عطرگلاب دهد

 

و دوست داشتم باشعرشروع کنم

 

وتو نامه ام درقلبت نگهداری کنی

...................................................

کور شوم اگر دروغ بگویم

 

که رنگها را دوست ندارم

 

که من آبی را آبی می بینم مثال دریا

 

وسبزرا سبز مثال چمنزار

 

سیاه را سیاه می بینم

 

به مانند شب

 

و شب سکوت است

 

شب برای آن بی خانمان

 

مرگ است

 

مرگ ...