دوم شخص ( دنیای سبز من )

هیس

 
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٩/٦
 

ومن می دانستم یک روز خواهی آمد   لبخندواز قصه های شیرین کودکیت خواهی گفت ومن همه را خواهم نوشت وخواهم گفت چشمک تو بهترین کودکی بودی که من دیدم

.........................

 

از پله های آپارتمان باسرعت به طرف بالا میرفتم.شنیدم کسی صدایم کرد نگاهی انداختم گفت : منم منطق

گفتم : باچه کسی کارداری؟

گفت : با آدمهای غیر منطق

گفتم :  برو که من نیستم