دوم شخص ( دنیای سبز من )

هیس

قصه او
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۸/٢۸
 

این قصه از کیست که من اینقدر آن را می شنا سم

 آری من می شناسم آنرا

حقیقت ا ست ! نه من نمی دانم

شاید یک حکایت بیش نیست

و شاید یک نامه

برای خدا ست

نه شاید حکایت زن همسایه

و شاید قصه  یک زن ، دو زن  نمی دانم !

 باید بروم در فامیل جستجو کنم

و شاید کسی که خیلی دور یا خیلی نزدیک باشد

وقتی می اندیشم

می بینم ؟

چه فرقی می کند

راستی چه فرقی می کند؟