دوم شخص ( دنیای سبز من )

هیس

باور کن!
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۸/٢٦
 

باران نمی بارد

 

تا زمانی کهذهن تو به اشتباه،

 

 در مورد آفتاب فکر کندباران نمی باردتا زمانی کهنگویی اشتباه کردم