دوم شخص ( دنیای سبز من )

هیس

نماز
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۸/٢٥
 

آفتاب طلوع کرد

 

مردی آفتاب خورده گوسفند ها را به چرا برد سگ نگهبان  

 همرا هی می کند ...ظهر است مرد از کجا فهمید وقت نماز است.