دوم شخص ( دنیای سبز من )

هیس

 
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٧/۱٥
 

مهربان

می بینی رنگ روی لباسم

کفشهای کهنه ام

نه چتری دارم در زیر باران

نه سقفی برای زندگی

دستهایم پینه زده

چهره ام چروکیده

تا لحظه های مرگ چیزی نمانده

اما مهربان

زندگی زیباست با همه ی سختی هایش من اینها را در قصه های  کودکانه خواندم

........................

پرندگان در یایی

                   دستجمعی

با بالها یشان چه اوجی گرفتند

بر بالای دریای آرام آبی

پرندگان دریایی عکس دستجمعی خود را

در آب زلال دریا دیدند

 وبر اتحاد خود افتخار کردند