دوم شخص ( دنیای سبز من )

هیس

از کتاب صحیفه سجاد یه
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٧:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۸/۱٩
 

پروردگارا ! مقدرفرما ی که به طاعت

وعبادت تو مشتاق با شم وبا اعطای این

اشتیاق بر قلب منت گذار .خدا وندا !برمن منت گذار وچنان کن که

 کردار من با رضای تو مقرون باشد.