دوم شخص ( دنیای سبز من )

هیس

 
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۸/۱۳
 

سلام هم وطن خدا قوت

حاشیه ، ماشیه بلد نیستم برم سر اصل موضوع چطوره؟موافقید ؟ خداشکر میگم آدم چه جیزهایی می بینه !قبول دارید ؟ مطمینم که قبول دارید. البته من منظورم به شما ها که نیست ولی هستن بعضی ....  ها! کتابی در دست دارند جلدش را طوری نگه می دارندکه بغل دستی که هیچ ، روبرویی هم که هیچ خلا صه همه بفهمندکه چه نوع کتابی در دستمان است وهمه به دانند که چقدر ما فهمیده هستیم حالا از مو ضوع دور نشیم در تاکسی بودم خانمی سوار تاکسی شد کتابی در دستش بود ومن چشمم افتاد به اسم کتاب هم اینکه دید من نیم نگاهی به کتا بش کردم می دونید؟ چیکار کرد ؟برعکسش کرد ای با با هر چی به خودم میگم فضولی نکن تا کنف نشی حالا هی من بهت بگم