دوم شخص ( دنیای سبز من )

هیس

سلا م هم وطن
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۸/۱٢
 

 خو بید؟ خوشید؟ خدا را شکرچی گفتی  !؟حو صله نداری؟ خدا نکنه روزگاره  دیگه یه روز شادیم یه روز هم ناراحت این به اون در چطوره ؟ راستی جمعه ها شبکه دو ساعت نه فیتیله داره تا حالا یا باید دیده باشید یا صدا شو شنیده اید یا اینکه اصلا ندیدید خب اشکلی ندارد از این جمعه نگاه کنید . گفتید خوابتان می آید . ای بابا یه روز جمعه پاشید با اهل خانواده هم صبحانه میل بفر مایید هم این  جعبه جا دویی را نکاه کنید . ضرر نمی کنید ازمن گفتن .

 راستی اینو می دانید که اگر زیادی شاد با شیم می گویند .خوش به حا لش طرف اصلا حالیش نیست (ببخشید با شما نبودم با خودم بودم ) اگر خدای نکرده ناراحت باشی گوشه قلبت زبونم لال غمی باشه میگن چیه ؟ آخه این چه قیافه یست که تو داری چرا نمی خندی  ... !؟ اگه مهمونی بدهی میگن وضعش خوبه ، اگه مهمو نی ندهی چی میگن؟ آفرین فهمیدم که با هوشی میگن خسیسه درسته ؟تا این اینجا بس است لپ کلام نمی دانی چیکار باید بکنی ولی ازمن گفتن زیاد نبا ید اهمیت داد