دوم شخص ( دنیای سبز من )

هیس

پرواز
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۸/٦
 

آن اسب سفید است

 

چا لاک وتیز است

 

دو با ل هم دارد

 

در آسمان پروازهم می کند

 

من این قصه را  نسا ختم

 

سا را آن را تر سیم کرد