دوم شخص ( دنیای سبز من )

هیس

جوک اینترنتی با دقت بخوانید
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۱/٢٤
 

میدونین هر دختری ک ازدواج میکنه اولین کسی ک از دستش راحت میشه کیه؟
حافظ شیرازی
ازبس فال میگیرند

×

توﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﯾﻪ دختره ﺍﻭﻣﺪ ﮔﻔﺖ ببخشید ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺪ؟!
یه پوزخند زدمو یه کام محکم از سیگار گرفتم با یه صدای خسته گُفتم :ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ…
ﮔﻔﺖ ﭘﺲ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺭﻭ ﺑﺒﺮﻡ ﺍﻭﻧﻮﺭ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ…
نابود شدم… میفهمی؟ نابودنیشخند

×

چه جمله ای که من هروقت یه آدم پولدار میبینم واسه آروم کردن خودم میگم:
آرامشی که ما داریمو اونا ندارن!!

 


 
 
74
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٥
 

پایان شطرنج

لبخند بر لب زد

رخ دیوانه


 
 
73
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٢٦
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
72
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٢٢
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
71
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٢٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
70
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۱٦
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
بدان...
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٩:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۱٦
 

این نیز می گذرد.


 
 
69
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۱۳
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
68
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٤:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢۱
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
68
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٦:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱٩
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
← صفحه بعد صفحه قبل →