دوم شخص ( دنیای سبز من / سابق)

هیس

59
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٧/۱
 

شش روز بعد از اول مهر

 تولد دوباره یافتم

وقتی قلمم رنگ بوی تازه یافت

...اما قلمم

 زمزمه کنان سرود خواند

 

                       می روم

                       از سرزمینی 

که آدمیانش با دروغ وصالت کردند.

متهم قلمم شدم

 ساده بودی؟

ساده