دوم شخص ( دنیای سبز من / سابق)

هیس

51
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢٥
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
50
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۱٢
 

کمی دقت کنید: پوشش آقایان چه در صداو سیما و در فرهنگ سراها در مصاحبه ها  در خیابان ها ...و....صدای پچ پچ در گوشم شنیده می شود که حجاب فقط مخصوص خانم ها نیست...


 
 
49
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۸:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٧
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
48
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٦:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۳
 

مشاهده یادداشت خصوصی