دوم شخص ( دنیای سبز من / سابق)

هیس

37
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۸:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۳٠
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
36
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢٧
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
35
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٦:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٩
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
34
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۳:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
 

از آکادمی گوگوش تا جشنواره های ...قهقهه

 دل خوش مباش زیر بار ذلت نمی روند وا ... هایم حتا اکر سرکوب کلمات تو شوندزبان

جهت اطلاع

 واژ ه هایم (ژ - ز ) تایپ می شد!

دنیای سبز من  

از خواب هایم و هر آن چیزی که می بیند نه بطور شفاف  گاهی می گوید 


 
 
33
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٤:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
 

حالت اول سوال

حالت دومآخ

نتیجه... 

با بعضی ها صحبت می کنم این سوال پیش می آید

شیطان فقط به این نیست که...

این طور نیست؟


 
 
32
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۱٠
 

پیشرفت کرد تفکرش در تضاد های کلمات ...


 
 
31
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٤:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/۸
 

از زمین  که دلم می گیرد به آسمان پرواز می کنم .

بعضی آدم ها مثل منوچهر در فیلم زمانه هستند این طور نیست؟

 

 


 
 
خواب
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٧
 

خواب دیدم به رادیو زنگ زدم گفتم ( ترانه در خواستی ) افسانه  از آقای رشیدی پخش کنیدزبان بعد آقا یی که صدای کلفتی دارد نمی دانم چی گفتگریه انگار قرار شد ازمحمد اصفهانی پخش شودخیال باطل


 
 
30
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٤
 

همیشه می گفت فقط بخاطر تو - دیدم تکه کلامش است.