دوم شخص ( دنیای سبز من / سابق)

هیس

سکوت خواهم کرد - اما دروغ نگو
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۱
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
انار بهشتی ...
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۱٢
 

مشاهده یادداشت خصوصی