دوم شخص ( دنیای سبز من / سابق)

هیس

می دانم!
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٧/۱٩
 

هم زمان با مرگ بادبادک های حائر

رد پایم را کاوش کردند

 جهان برایم زیباسر گمرده شد!

زندگی دوباره می خواهم،

با آهنگ ریتمی نه با شب های حربی مهتابی

در سفره ی دونفرمان، پر از ستاره چیدم

کارت ها را زودتر پخش کردم

با احترام

برای گل ها، گنجشک ها حتا برای تو

در انتظار ماندم ساعت دیدن را

به مانند آرش کمانگیر به دور دورها پرتاپ خواهم کرد!

گربه سیاه از دور نگاهی کرد!لبخند نیش داری زد

 مایوس نخواهم شد

همین روزها دوباره کارت خواهم فرستاد

برای تو...

می دانم سفره ی دونفره مان چیده خواهد شد!

از ترس دور شدم هیچ کجا امن نخواهد بود.

گریستم!

 


 
 
با تو هستم!
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٧/۸
 

 

http://golbarhar.persianblog.ir/ ترانه های افسانه