دوم شخص ( دنیای سبز من / سابق)

هیس

من / و کلماتم
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٤/٢
 

بسان قطره چکان

چکانده می شود

کلماتم در میان

صفحات زرد کاهی!

سخت است

راستی چه سریست

میان 

 من

کلماتم

 و تو

شاید به خاطر لطف توست من شاعر شدم