دوم شخص ( دنیای سبز من / سابق)

هیس

پراکندگی های امروز من!
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٧:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢
 

صداقت پر کشید به آسمان

دورویی چتر انداخت بر زمین

کلاغ قارقاری ترساند مرا

هر چند

چه باشم چه نباشم

یک روز خواهی آمد

ترانه آفتابی خواهد شد

زیرا

ذهن من دوست دارد

دنیا را خوب ببیند

و بدان

در گفته هایم ونوشته هایم

چیزی نخواهی دید جز عشق وزندگی

می دانم

دلگیر شوم یا نشوم

افسرده زمین گیر شوم

گزارش زلزله در اخبار بدهی یا ندهی

آلودگی بصری باشد یا نباشد

مرا رویایی بدانی یا ندانی

برمن بخندی یا نخندی

قاصدک ها را خبر بکنی یا نکنی

به آلونک های اطراف شهر نظری انداخته باشی

آسمان را آبی یا آل دیده باشی

شعر هایم با قافیه باشد یا نباشد

گاهی مداد سیاهم لجبازی بکند یا نکند

برای تو خواهم نوشت زندگی زیباست

وتو خواهی دید

رقص پروانه ها را در خیال