نقطه سر خط؛ با...شمام! ( دنیای سبز من)

هیس

98
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۸:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٢/٢
 

راست می گویند:

همیشه همین طور است...


 
 
97
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٤:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/۱٧
 

قناری نخ زرد آواز خود را به پای چه احساس آسایشی بست.

 

سهراب سپهری


 
 
96
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٩:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/٩
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
95
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۸:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٥
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
94
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٩/٢۱
 

مجنون آلزایمر گرفت، از وقتی که لیلی وارد قصه ی من شد.


 
 
93
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۳:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٩/۱٦
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
92
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٢:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٩/۸
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
91
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٤:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٢٥
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
90
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۸:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٦/۱٢
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
89
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٩:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٥/۱۱
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
← صفحه بعد