نقطه سر خط؛ با...شمام! ( دنیای سبز من)

هیس

95
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۸:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/٥
 

بخاطر شفاف بودن آسمان، کلاغ سیاه، سفید شد.

جلسه ی اضطراری،بین من و مداد رنگی هایم ،بر قرار شد.

افسانه طباطبایی مدنی


 
 
94
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٩:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱٠/۳
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
93
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۳:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٩/۱٦
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
92
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٢:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٩/۸
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
91
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٤:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٢٥
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
90
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ۸:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٦/۱٢
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
89
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٩:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٥/۱۱
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
88
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٧:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٤/۱٢
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
87
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٧:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٥
 

مشاهده یادداشت خصوصی


 
 
مجموعه شعر
نویسنده : شهید گُمنام! ( افسانه طباطبایی مدنی/ بانویی از دیار سبز ) - ساعت ٧:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٥
 


 
 
← صفحه بعد